De Kunst van het Lijden

Vormgeving en productie van de tentoonstelling ‘De kunst van het Lijden’ over het leven van Hans Dorrestijn ter ere van zijn 75 ste verjaardag.

‘Zelfs Christus aan het kruis, had het beter dan ik thuis’. In een lange rij publicaties en conferences spreekt Dorrestijn vrijmoedig over een tragische jeugd, mislukte relaties, seksuele afwijzing, alcoholisme en  minderwaardigheidscomplexen. De vrolijke tentoonstellingHans Dorrestijn. De Kunst van het Lijden toont aan de hand van liedjes, citaten, vogelgekwetter en materiaal uit Dorrestijns privécollectie het lijden en de wederopstanding van – én volgens – Dorrestijn. En ze laat zien dat sinds de schrijver de vrouwen verruilde voor vogels zijn leven op orde lijkt te zijn gekomen.

Net als de tentoonstelling vertelt het rijkelijk geïllustreerde boek De Kunst van het Lijden: Het lijden en de wederopstanding van Hans Dorrestijn in veertien kruiswegstaties het bewogen levensverhaal van Dorrestijn. De publicatie van uitgeverij Rubinstein is verrijkt met een dvd.

 

 

Design and production of the exhibition “De Kunst van het Lijden” [..The Art of Suffering] about the life of Hans Dorrestijn in honor of his 75th birthday.

“Even Christ on the cross, was doing better than I do at home.” In a long series of publications and conferences, Dorrestijn speaks boldly about a tragic childhood, failed relationships, sexual rejection, alcoholism and inferiority complexes. Merry Hans Dorrestijn exhibition “The Art of Suffering” shows on the basis of songs, quotes, birds twittering and material from Dorrestijns private collection, the suffering and resurrection of – and by – Dorrestijn. And it shows that since the writer exchanged women for birds life seems to have come in order.

Like the exhibition, the richly illustrated book De Kunst van het Lijden: Het lijden en de wederopstanding van Hans Dorrestijn tells in fourteen Stations of the Cross in the eventful life of Dorrestijn. The publication by publisher Rubinstein is enriched with a DVD.

 

Ontwerp
Thisisjane: Janneke Hooymans en Erik Nap 2015
Lokatie
Literatuurmuseum, voormalig Letterkundigmuseum
Realisatie
Kunstkasten.nl
Atelier van Zijderveld
Fotografie
Erik Nap

© 2015

Met dank aan het team van het Letterkundig Museum