De Kunst van het Lijden

Het Literatuurmuseum eert Hans Dorrestijn op zijn 75e verjaardag. Aan ons werd gevraagd een tentoonstelling te ontwerpen met zijn leven als belangrijkste inspiratiebron.

We maakten een ‘levenslijn’ langs de muren met daarop persoonlijk beeldmateriaal en verhalen. Hans’ passie voor het vogelspotten staat centraal in de tentoonstelling. We ontwierpen een vogelspothuisje met binnenin een fictieve werkkamer. Een radio met audiofragmenten, een typemachine, originele schriften met gedichten laat de bezoeker kennismaken met het werk van Hans.

Op de wanden projecteren we beeldmateriaal van vogels uit Hans TV-programma ‘De baardmannetjes’ over een zelf ontworpen behang met natuurprint

 

Design and production of the exhibition “De Kunst van het Lijden” [..The Art of Suffering] about the life of Hans Dorrestijn in honor of his 75th birthday.

We created a ‘lifeline’ along the walls with personal stories and imagery. Hans’ passion for bird watching is key-point in this exhibition. We designed a bird watching hut with a fictitious writer’s room inside. A radio with audio fragments, a typewriter and original notebooks with poems introduces visitors to Hans’ work.

On the walls we project clips of birds taken from Hans’ TV show ‘De baardmannetjes’ across a wallpaper with natural habitat prints. 

Ontwerp
Thisisjane: Janneke Hooymans en Erik Nap 2015
Lokatie
Literatuurmuseum, voormalig Letterkundigmuseum
Realisatie
Kunstkasten.nl
Atelier van Zijderveld
Fotografie
Erik Nap

© 2015

Met dank aan het team van het Letterkundig Museum