“Stilte die niet rustig maar luidruchtig is, dat was wat Joost Zwagerman wilde laten zien. In museum Kranenburgh in Bergen opent volgende week de tentoonstelling die hij wel voorbereidde maar niet afmaakte, Silence out Loud.”

NRC 9 december 2015
Lees hier het volledige artikel.

 

 

In de tentoonstelling Silence out loud maken we met licht en schaduwpartijen ruimte voor de prachtige selectie werken van Joost Zwagerman.

De kleuren van de tentoonstelling zijn beperkt tot zwart en wit, twee extremen die benadrukken hoe uiteenlopend de werken in de selectie van Joost zijn. Stilte is niet te vangen, we geven slechts de randvoorwaarden aan. Het licht met haar onvermijdelijke schaduwkanten.

De entree langs een acht meter lange wand van licht: een overgang naar de kunstwereld van Joost Zwagerman. Daarna, witte en donkere wanden die de ruimte doorsnijden, schaduwpartijen door een diep donkergrijze vloerbedekking. Besloten donkere ruimten en open licht.

Witte werken tegen een donkere achtergrond, wit op wit, zwart op zwart. De werken gaan een dialoog aan met elkaar. Ze hangen er onconventioneel, heel hoog of juist laag,  ingeklemd tussen vloer en plafond. Soms schokkend en onverwacht, discussie uitlokkend.

Flarden van teksten op de wand, boven de werken een enkele uitspraak van Joost om een tipje van de sluier op te lichten.

De ruimte op sokken of met sloffen betreden geeft extra diepte aan de fysieke beleving van de tentoonstelling.

Deze tentoonstelling is bedoeld om te ervaren, er zijn slechts de werken te zien, zonder tekst en uitleg. Voor wie meer wil weten is er een hand-out met een uitleg en een index van de getoonde werken.

Nog te zien tot juni 2016


By the use of lights and dark areas we create space for the exquisite selection of works by Joost Zwagerman .

The colors of the exhibition are limited to black and white, two extremes that highlight how diverse the selection of his works is. Silence is not easily caught, we provide only the preconditions. The light with its inevitable drawbacks.

The entrance along an eight-meter wall of light: a transition to the world of art by Joost Zwagerman. Following, white and dark walls that cut the space, shadows through a deep dark grey carpet. Secluded dark spaces and open light ones.

White art pieces against a dark background, white on white, black on black. The artworks are in dialogue with each other. They are hung in an unconventional way: very high or low, wedged between floor and ceiling. Sometimes shocking and unexpected, provoking discussion.

Fragments of texts on the wall above the artwork, a single utterance of Joost to lift a corner of the veil.
Traversing the space on socks or slippers adds extra depth to the physical experience of the exhibition.

This exhibition is meant to be experienced without explanation. For those who want to know more, there is a hand-out with an explanation and an index of the works.

 

Ontwerp
Thisisjane: Janneke Hooymans en Rob van Sprang
Lokatie
KRANENBURGH, Bergen
Oppervlak
500 m2
Realisatie
Maqutos
Scholten Reklame
Fotografie
Mike Bink

Met dank aan het team van Kranenburgh

Very special thanks to Kees Wieringa

© 2015

De tentoonstelling was te zien van 13 december 2015 t/m 12 juni 2016.

KRANENBURGH
Hoflaan 26
1861 CR Bergen NH
info@kranenburgh.nl 
T 072-5898927