Hij is klaar, de brochure voor de Marius Meijboomstraat.
Met dank aan Veronique van Kimmenaede!

brochure2